[1]
N. H. Maat and S. Surat, “Kesediaan PdPR dan Kemahiran Mengawal Tekanan Psikologikal Semasa Pandemik Covid-19 dalam Kalangan Guru KAFA”, MJSSH, vol. 7, no. 3, p. e001377, Mar. 2022.