[1]
N. Samsudin and S. Surat, “Hubungan Strategi Daya Tindak dan Kesihatan Mental Terhadap Pelajar Luar Bandar dalam Menghadapi Pembelajaran Semasa Covid-19”, MJSSH, vol. 7, no. 3, p. e001379, Mar. 2022.