[1]
K. Mageswaran and N. Othman, “Minat Guru Perniagaan dan Ciri Keusahawanan Murid Jurusan Perniagaan”, MJSSH, vol. 7, no. 5, p. e001606, May 2022.