[1]
F. Jaafar, “Meninjau Hubungan Antarabangsa dan Dasar Luar di Malaysia: Penelitian Definisi dan Pengaruh Gaya Kepimpinan Perdana Menteri (1957-2022)”, MJSSH, vol. 7, no. 7, p. e001623, Jul. 2022.