[1]
S. Jampong and R. Mohammad Yasin, “Keberkesanan Animasi Powtoon dalam Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Iban dan Impaknya Terhadap Motivasi Pelajar Sekolah Menengah”, MJSSH, vol. 7, no. 7, p. e001630, Jul. 2022.