[1]
A. A. H. Mohammad Salleh and L. Halim, “Pelaksanaan Pendidikan STEM: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan, Sikap, Kemahiran Pedagogi dan Penilaian guru”, MJSSH, vol. 8, no. 2, p. e002146, Feb. 2023.