[1]
S. Kamarudin and M. S. Taat, “Faktor Tingkah Laku Pelajar, Kekangan Masa, Beban Tugas Dan Tekanan Kerja Dalam Kalangan Guru”, MJSSH, vol. 5, no. 9, pp. 114 - 124, Sep. 2020.