[1]
C. F. Ganing, M. M. Hassan, and W. N. N. Wan Hamzah, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tekanan Kerja di kalangan Kakitangan Hospital Kerajaan”, MJSSH, vol. 5, no. 10, pp. 151 - 177, Oct. 2020.