[1]
A. Mohd Khir, N. A. Rodzuwan, A. Md. Noor, W. M. Wan Jaafar, and M. M. Hassan, “Sokongan Sosial, Penghargaan Kendiri dan Kemurungan dalam kalangan Mahasiswa di Universiti”, MJSSH, vol. 5, no. 11, pp. 33 - 42, Nov. 2020.