[1]
S. Zaini, S. Surat, and S. Amat, “Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Terhadap Homoseksual dalam kalangan Pelajar Sekolah Agama”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 6, no. 2, pp. 123 - 134, Feb. 2021.