[1]
M. Zakaria, S. Sahid, and N. Othman, “Tahap Budaya Keusahawanan dan Kepimpinan Keusahawanan serta Hubungannya dengan Minda Keusahawanan Anak-Anak Golongan Asnaf”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 6, no. 3, pp. 104 - 119, Mar. 2021.