[1]
N. S. Rosli and N. Salamuddin, “Hubungan antara Kepuasan Kerja dan Kesihatan Psikologi dalam kalangan Pekerja Wanita di Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya”, MJSSH, vol. 6, no. 4, pp. 126 - 135, Apr. 2021.