Abd Rahman, I., and A. A. Ramli. “Isu Dan Cabaran Dalam Pelaksanaan Pendidikan Peringkat Rendah Dan Menengah: Pendekatan Malaysia Semasa Pandemik Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 9, Sept. 2021, pp. 1 -13, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.1043.