S Gopal, P., N. E. Ahmad Tamizi, M. Mohammed Shaed, N. M. Malek, and M. H. Yahaya. “Kesejahteraan Dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR): Suatu Pemerhatian Awal”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 10, Oct. 2021, pp. 292 -02, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1065.