Mahmud, A. M., and M. S. Mahmud. “Tahap Pemahaman Guru Matematik Melaksanakan Pengajaran Atas Talian”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 1, Jan. 2022, pp. 1 -14, doi:10.47405/mjssh.v7i1.1223.