Ramly, R., S. Md.Sum, and M. Che Ahmed. “Memperkasakan Komuniti Berasaskan Modal Sosial Rantaian Dalam Ekosistem Perusahaan Sosial. Kajian Pelbagai Kes: Pengasas Perusahaan Sosial Di Malaysia”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 1, Jan. 2022, pp. 40 -49, doi:10.47405/mjssh.v7i1.1233.