Jouflin, S., and M. H. Mohd Yasin. “Persekitaran Fizikal Pembelajaran Dan Indeks Keselesaan Guru Program Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Kinabalu”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 1, Jan. 2022, pp. 59 -72, doi:10.47405/mjssh.v7i1.1236.