Masrom, S. N., M. R. Abdul Razak, and E. Ismail. “Hubungan Antara Penglibatan Aktiviti Fizikal Dengan BMI Dalam Kalangan Murid Perempuan Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 3, Mar. 2022, p. e001337, doi:10.47405/mjssh.v7i3.1337.