Shaik Hussain, S. A., M. I. Kamuruddin, and H. Francisco Anna. “Penerimaan Penduduk Sekitar Terhadap Pembangunan Borneo Samariang Resort Water Theme Park”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 3, Mar. 2022, p. e001344, doi:10.47405/mjssh.v7i3.1344.