Paidal, M., and R. Talip. “Kesediaan Murid Generasi-Z Di SMK Badin Tuaran Dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Melayu Dalam Era Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 3, Mar. 2022, p. e001352, doi:10.47405/mjssh.v7i3.1352.