Maat, N. H., and S. Surat. “Kesediaan PdPR Dan Kemahiran Mengawal Tekanan Psikologikal Semasa Pandemik Covid-19 Dalam Kalangan Guru KAFA”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 3, Mar. 2022, p. e001377, doi:10.47405/mjssh.v7i3.1377.