Samsudin, N., and S. Surat. “Hubungan Strategi Daya Tindak Dan Kesihatan Mental Terhadap Pelajar Luar Bandar Dalam Menghadapi Pembelajaran Semasa Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 3, Mar. 2022, p. e001379, doi:10.47405/mjssh.v7i3.1379.