Ahmad, S. “Penggunaan Group Whatsapp Dalam Pengurusan Sahsiah Dan Aktiviti Pelajar Di Kolej Kediaman: Emosi, Kelakuan, Norma”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 5, May 2022, p. e001495, doi:10.47405/mjssh.v7i5.1495.