Rameli, N., and D. Salleh. “Intervensi Polisi Dalam Perumahan Golongan Berpendapatan Rendah Di Malaysia”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 10, Oct. 2022, p. e001798, doi:10.47405/mjssh.v7i10.1798.