Pulong, L., and M. M. Awang. “Strategi Pilihan Untuk Menggalakkan Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Secara Atas Talian”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 8, no. 4, Apr. 2023, p. e002250, doi:10.47405/mjssh.v8i4.2250.