Ibrahim, M. A., M. S. Esa, R. Ationg, A. M. R. Abang Muiz, B. A. Mohd Tamring, and S. Abdullah. “Pengetahuan Tentang Perlembagaan Dan Undang-Undang Dalam Kalangan Pelajar Baharu Di Universiti Malaysia Sabah (UMS)”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 5, no. 12, Dec. 2020, pp. 367 -3, doi:10.47405/mjssh.v5i12.603.