Haris, H., and K. F. Khairuddin. “Pelaksanaan Pedagogi Inklusif Bagi Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 2, Feb. 2021, pp. 197 -10, doi:10.47405/mjssh.v6i2.666.