Zaini, S., S. Surat, and S. Amat. “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Homoseksual Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Agama”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 2, Feb. 2021, pp. 123 -4, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.671.