Zakaria, M., S. Sahid, and N. Othman. “Tahap Budaya Keusahawanan Dan Kepimpinan Keusahawanan Serta Hubungannya Dengan Minda Keusahawanan Anak-Anak Golongan Asnaf”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 3, Mar. 2021, pp. 104 -19, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i3.697.