Abd Rahman, Ishak, and Ainul Afzan Ramli. “Isu Dan Cabaran Dalam Pelaksanaan Pendidikan Peringkat Rendah Dan Menengah: Pendekatan Malaysia Semasa Pandemik Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6, no. 9 (September 10, 2021): 1 - 13. Accessed October 21, 2021. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1043.