Andi Mapiare, Syamsul Bahri, Mohd. Zaki Ishak, Mazlan Mohd Yussof, and Syahrul Nizam Salam. “Pengalaman Pembelajaran Guru Terhadap Bimbingan SISC+: Manfaatnya Kepada Amalan Pengajaran Guru Dan Pencapaian Pelajar”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6, no. 10 (October 10, 2021): 275 - 284. Accessed December 5, 2021. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1126.