Mahmud, Ahmad Mustafa, and Muhammad Sofwan Mahmud. “Tahap Pemahaman Guru Matematik Melaksanakan Pengajaran Atas Talian”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 1 (January 10, 2022): 1 - 14. Accessed May 25, 2022. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1223.