Hee, Ngu, and Siti Mistima Maat. “Keberkesanan Kaedah Melukis Petak Dalam Meningkatkan Pencapaian Topik Pertambahan Pecahan Mudah Murid Tahun Empat”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 1 (January 10, 2022): 184 - 191. Accessed May 25, 2022. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1225.