Jouflin, Shera, and Mohd Hanafi Mohd Yasin. “Persekitaran Fizikal Pembelajaran Dan Indeks Keselesaan Guru Program Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Kinabalu”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 1 (January 10, 2022): 59 - 72. Accessed December 1, 2022. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1236.