Mohamad Razali, Shahrul Nizam, Sheerad Sahid, and Norasmah Othman. “Tahap Pemikiran Reka Bentuk Dan Keusahawanan Sosial Dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 1 (January 10, 2022): 85 - 98. Accessed May 25, 2022. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1245.