Ismail, Emilda, and Anuar Ahmad. “Kesediaan Murid Mengaplikasikan Penggunaan Web 2.0 Dalam Mata Pelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 2 (February 10, 2022): e001285. Accessed December 8, 2022. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1285.