Wen, Loh, and Abdul Razaq Ahmad. “Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Amalan Pemikiran Aras Tinggi Murid Bagi Mata Pelajaran Sejarah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 3 (March 10, 2022): e001322. Accessed March 29, 2023. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1322.