Aziz, Noraziera Abdul, Mohd Radzani Abd Razak, and Erwan Ismail. “Hubungan Antara Tahap Penglibatan Aktiviti Fizikal Dengan Tahap Indeks Jisim Badan Murid Perempuan Semasa Pandemik Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 3 (March 10, 2022): e001325. Accessed March 28, 2023. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1325.