Abu Kasim, Rashimah, and Zaidatun Tasir. “Ciri-Ciri Pembelajaran Kolaboratif Menerusi Google Classroom Yang Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 3 (March 10, 2022): e001332. Accessed March 1, 2024. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1332.