Masrom, Siti Norfaizah, Mohd Radzani Abdul Razak, and Erwan Ismail. “Hubungan Antara Penglibatan Aktiviti Fizikal Dengan BMI Dalam Kalangan Murid Perempuan Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 3 (March 10, 2022): e001337. Accessed March 28, 2023. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1337.