Kimpa, Viviana, and Norlena Salamuddin. “Hubungan Antara Penglibatan Sukan Dan Akademik Atlet Sekolah Rendah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 3 (March 10, 2022): e001385. Accessed March 28, 2023. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1385.