Ahmad, Syahruddin. “Penggunaan Group Whatsapp Dalam Pengurusan Sahsiah Dan Aktiviti Pelajar Di Kolej Kediaman: Emosi, Kelakuan, Norma”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 5 (May 18, 2022): e001495. Accessed August 17, 2022. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1495.