Lee, Ngiik Ting, and Faridah Mydin Kutty. “Meningkatkan Kemahiran Membaca Dan Motivasi Murid Bukan Penutur Natif Dalam Bahasa Melayu Melalui Kaedah Ekspres-I”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 5 (May 25, 2022): e001520. Accessed February 27, 2024. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1520.