Cholleng, Norsariha, and Aliza Alias. “Halangan Utama Guru Pendidikan Khas Menjalankan Pengajaran Dalam Talian Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 5 (May 25, 2022): e001530. Accessed March 28, 2023. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1530.