Sharkawi, Safura, and Jamayah Saili. “Analisis Isu Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Di Kuching, Sarawak Sepanjang Tahun 2018-2020”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 7 (July 27, 2022): e001610. Accessed October 3, 2022. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1610.