Rameli, Norizan, and Dani Salleh. “Intervensi Polisi Dalam Perumahan Golongan Berpendapatan Rendah Di Malaysia”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 10 (October 30, 2022): e001798. Accessed March 1, 2024. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1798.