Mohammad Salleh, Ahmad Al Hilmi, and Lilia Halim. “Pelaksanaan Pendidikan STEM: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan, Sikap, Kemahiran Pedagogi Dan Penilaian Guru”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 8, no. 2 (February 28, 2023): e002146. Accessed February 27, 2024. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/2146.