Mohd Som, Sofia, and Sharifah Rohayah Sheikh Dawood. “Tahap Kepuasan Pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) Terhadap Perkhidmatan Kemudahan Kesihatan Dalam Kampus Induk”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6, no. 2 (February 7, 2021): 65- 74. Accessed April 11, 2021. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/670.