Mat Lui, Muhammad Zulfiqar, and Anuar Ahmad. “Minat Murid Terhadap Gaya, Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Dalam Pendidikan Sejarah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6, no. 2 (February 7, 2021): 211 - 221. Accessed April 14, 2021. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/676.