Ibrahim, Nurul Husna, and Jamalullail Abdul Wahab. “Kepimpinan Transformasional Penolong Kanan Kokurikulum Dan Hubungannya Dengan Efikasi Guru”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6, no. 2 (February 7, 2021): 181 - 196. Accessed April 11, 2021. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/677.